De server regels

Om de Zenith Kingdoms server zo goed en eerlijk mogelijk te runnen hebben wij een aantal regels opgesteld om het voor elke speler zo aangenaam en eerlijk mogelijk te laten verlopen. De regels die wij aanhouden zijn niet erg moeilijk te begrijpen en wanneer je deze dan ook verbreekt zullen er consequenties aan hangen. Kortom hou je simpelweg gewoon aan de regels en er is niets aan de hand.

Belangrijkste regels

– Neem de regels ruim. Niet alle mogelijke acties kunnen worden vertaald naar regels. Dat betekent dus niet dat iets per definitie is toegestaan als het niet in de regels staat, ook dingen die niet in de regels staan kunnen verboden zijn omdat dat bijvoorbeeld logisch volgt uit andere regels. Twijfel of iets is toegestaan? Maak dan even een ticket aan op de Discord.

Hou het rustig en beleefd in de chat. Het maakt niet uit wie er is begonnen, probeer er altijd boven te staan en rustig te blijven. Volg de instructies van de staff op.

Je mag geen mods en resource packs die je voordeel geven (zoals XRay) gebruiken. Wil je toch een bepaalde mod gebruiken? Check artikel 1 van sectie 2 of maak een ticket aan.

Redstone machines mogen niet automatisch en niet te groot zijn, meer info hierover staat in sectie 7.

Je mag op geen enkele manier spullen meenemen naar een ander kingdom.

Niet spawnkillen, ook niet als iedereen in je kingdom het goed vindt. Het is namelijk irritant voor andere mensen.

Fly mag je alleen binnen je eigen border gebruiken, alleen om te bouwen, dus ook niet voor PvP of in onveilige regions wanneer er andere spelers in de buurt zijn.

Sectie 1. Gedrag

 > GEDRAG

Artikel 1. Behandel iedereen met respect, ook in vurige situaties zoals discussies of PvP.

Artikel 2. Schelden met mate op gameplay of in het algemeen is toegestaan. Hou er wel rekening mee dat er ook jonge mensen op de server spelen. Schelden op andere mensen of met moderne ziektes zoals “kanker” is niet toegestaan.

Artikel 3. Vermijd opmerkingen die anderen kunnen kwetsen of die doorgaans niet aanvaard worden.

Artikel 4. Je bent verantwoordelijk voor je eigen account. Als bijvoorbeeld je broertje op jouw account een overtreding begaat, blijft de verantwoordelijkheid bij jou zelf liggen.

Artikel 5. Booten / DDOS / DOXEN van zowel de server als personen is ten strengste verboden en levert een permanente ban en eventuele aangifte op. Dit geldt ook voor het dreigen hiermee of grapjes er over maken (ook buiten de server om) en medeplichtigheid. Zie ook Artikel 17 t/m 19.

Artikel 6. Het gebruik van feather voice terwijl je een mute hebt is niet toegestaan.

> CHAT

Artikel 7. Tag staff alleen op Discord of Minecraft in noodgevallen.

Artikel 8. Niet spammen.

Artikel 9. Geen links sturen of reclame maken. Dit geldt ook voor privé berichten naar mensen die op de server spelen.

Artikel 10. Alleen Nederlands en Engels in de chat.

Artikel 11. De roleplay-chat mag alleen gebruikt worden voor roleplay-zaken.

> REPORTS & STRAFFEN

Artikel 12. Als je een speler wilt reporten voor het overtreden van de regels, maak dan een ticket op de Discord.

Artikel 13. Als je een staff-lid wilt reporten, vraag dan in de ticket of deze admin+ of lead+ gemaakt kan worden.

Artikel 14. In bepaalde gevallen maak je kans op een unban. Maak een ticket aan voor meer informatie over jouw geval. Één tip: eerlijkheid duurt het langst.

Artikel 15. Ingaan op eigen warns, mutes, bans, etc. in de Minecraft en Discord chat is niet toegestaan. Dit kan je via Discord doen door een ticket te maken. Uitspraken als ‘unban …’ of ‘free …’ vallen hier ook onder. Ingaan op bans, warns en mutes van anderen is in zijn totaliteit niet toegestaan, tenzij degene zelf niet in staat is te communiceren of om hulp vraagt bij het uitleggen van zijn/haar standpunt. In dit geval kan je hier ook een ticket voor aanmaken.

> TICKETS

Tickets kan je aanmaken op de Discord onder #🔖tickets.

Artikel 15. Tickets worden alleen behandeld als je respect toont naar de staff. Zorg ook dat je redelijk blijft als je boos, verdrietig of teleurgesteld bent. Met respect bereik je het meest.

Artikel 16. In eerste instantie gaat de persoon die jou gebanned heeft over een eventuele unban. Als je het alsnog niet eens bent met de reden van de ban kan je een second opinion aanvragen van iemand van Admin+. 

> Doxing beleid

  • Doxing binnen Zenith-kanalen (Discord, Minecraft Server):
    Artikel 17.  Het Leaken van persoonlijke informatie, zoals foto’s of IP-adressen, binnen Zenith-gerelateerde kanalen is ten strengste verboden.

  • IP-/Thuisadressen lekken in andere Discord-servers:
    Artikel 18. Het leaken van IP- of thuisadressen van spelers in externe Discord-servers is niet toegestaan.

  • Foto’s geleakt in andere Discord-servers:
    Artikel 19. Het lekken van foto’s in andere Discord-servers kan resulteren dat wij als server genoodzaakt zijn bewijs te leveren wanneer er een aangifte tegen wordt gedaan. Als server zelf ondernemen we geen actie hier tegen tenzij het leden van ons team betreft.

Sectie 2. Minecraft Gameplay.

> CLIENT & GAMEPLAY

Artikel 1. Gebruik geen mods, hacked clients of corrupte resource packs zoals XRay. Alleen Optifine, Schematica (puur voor BOUWEN) zonder AutoBuild/EasyPlace, Feather Client (zonder toegevoegde mods), Lunar Client (zonder toegevoegde mods) en BadLion Client (zonder toegevoegde mods) zijn toegestaan. Wil je toch een andere mod? Vraag dit dan na bij de staff.

Artikel 2. Geen bugs of glitches abusen. Ook het niet melden van bugs of glitches wordt gezien als abusen.
➨ Bekende bugs of glitches (die niet mogen worden geabused):
– Mensen hengelen uit provincies of safe zones.
– PvP vermijden door in andere spelers of block types als bloemen te staan.
– Op stairs/slabs gaan zitten om op plekken te komen waar je normaal gesproken niet zou kunnen komen.

> GRIEFEN

Artikel 3. Het slopen van bouwwerken of weggeven/vernietigen van spullen uit je eigen kingdom is niet toegestaan.

Artikel 4. Je mag alleen bij de grens van een ander kingdom bouwen of slopen (niet overdreven veel) tijdens een gevecht, mits je dit na het gevecht zelf weghaalt. Buiten gevechten is het alleen toegestaan om bouwwerken te slopen buiten de grens van een ander kingdom (bijvoorbeeld een huisje).

Artikel 5. Sloop niet onnodig de map buiten je eigen kingdom.

Artikel 6. Mensen zonder armor mogen niet deelnemen aan een bordergevecht om spamkill te voorkomen.

> ALTS

Artikel 7. Interacties tussen je alt-accounts en tussen de kingdoms van je alt-account in welke vorm dan ook is niet toegestaan.
➨ Voorbeelden:
– Online komen met je alt als er keys worden gedropt, en deze aan je andere account geven.
– Items aan je alt geven.
– Vechten met het kingdom van je alt.
– Traden met het kingdom van je alt.

Artikel 8. Het is niet toegestaan om op het account van iemand anders te spelen of je voor te doen als iemand anders.

Sectie 3. Kingdoms.

> KINGDOM STARTEN

Artikel 1. Om een kingdom te starten heb je een groepje van minimaal 5 spelers nodig (dus jijzelf en 4 anderen).

Artikel 2. Bij het aanvragen van een kingdom moeten er tussen jouw gekozen provincie en andere geclaimde provincies 2 provincies zitten die neutraal zijn.

> ALGEMEEN

Artikel 3. Elk kingdom start met een beginnersprotectie. In deze tijd mag zij niet de oorlog verklaard worden. Zij mag zelf wel de oorlog verklaren, maar dan vervalt de beginnersprotectie. De beginnersprotectie vervalt ook 7 dagen na de aanmaak van het kingdom.

Artikel 4. Volg de regels van je eigen kingdom op. Een leider mag je altijd kicken.

Artikel 5. Als leider zijnde mag je niet je kingdom leaven zonder dit bij de staff te melden.

Artikel 6. Je mag je eigen kingdom-leden wel killen voor de grap, roleplay of andere dingen, maar niet spawnkillen of te vaak killen. Het overbodig spawnkillen van spelers zonder armor in andere kingdoms is ook verboden.

– Niet spawnkillen, ook niet als iedereen in je kingdom het goed vindt. Het is namelijk irritant voor andere mensen. Ook is het overbodig spawnkillen van spelers zonder armor in andere kd’s niet toegestaan.

 

Artikel 7. Je mag geen spullen weggeven of ruilen zonder toestemming van de leider.

Artikel 7.1. Je mag als leider geen spullen weggeven of doneren omdat jouw kingdom bijvoorbeeld stopt of inactief is.

Artikel 8. Als een kingdom langer dan een week inactief is (langer als je een goede reden hebt of een groot kingdom hebt) kan het zijn dat je kingdom wordt weggehaald op grond van inactiviteit. We zullen eerst een bericht doen naar het kingdom tenzij het kingdom maar een paar keer online is gekomen. Als je op vakantie bent of lange tijd weg kan je dit melden door een ticket aan te maken. Je kingdom wordt dan niet weggehaald.

Artikel 9. De provincies van je kingdom mogen niet in ‘slangenvorm’, bijvoorbeeld een kingdom van 10 provincies horizontaal naast elkaar. Zorg voor realistische grenzen.

Artikel 10. Het is niet toegestaan om andere kingdoms expres in te sluiten door provincies om hun heen te claimen. Provincies claimen tegen een ander kingdom aan of dichtbij een ander kingdom is natuurlijk wel toegestaan, zolang je hier een ander kingdom maar niet mee insluit.

> SMOKKEL

Artikel 11. Je mag geen spullen meenemen naar andere kingdoms en dus ook geen eigen spullen. Je moet een lege inventory hebben als je joint en leaved.
➨ Voorbeelden:
– Spullen doneren aan of ruilen met een ander kingdom en daarna dat kingdom joinen.
– Een nepgevecht houden waarin je doodgaat, en daarna dat kingdom joinen.
– Spullen ergens droppen, een nieuw kingdom joinen, en daarna weer oppakken.
– Spullen ergens verstoppen, een nieuw kingdom joinen, en daarna weer pakken.
– Spullen ontvangen van iemand uit je oude kingdom binnen een termijn van een paar weken.
– Spullen ruilen met je oude kingdom zonder goedkeuring van staff binnen een termijn van een paar weken.

Artikel 12. Je mag een kingdom wel joinen nadat jouw spullen onbewust bij het nieuwe kingdom zijn beland, mits deze spullen teruggaan naar je eigen kingdom. Dit geldt voor alle spullen binnen een termijn van een paar weken, neem dit dus ruim.
➨ Voorbeelden:
– Spullen geruild met een ander kingdom, en 2 dagen later dat kingdom joinen. De spullen moeten eerst worden teruggegeven aan het oude kingdom.
– Gevochten met een ander kingdom en verloren waardoor spullen kwijtgeraakt, en 9 dagen later dat kingdom joinen. De spullen moeten eerst worden teruggegeven aan het oude kingdom.

Sectie 4. PvP & Wars.

> PVP ALGEMEEN

Artikel 1.1. Het is niet toegestaan om uit te loggen als je achterna wordt gezeten. Hiervoor moet iemand binnen 50 blokjes van jou zijn die achter jou aanzit. Je mag pas uitloggen als je op een veilige plek bent (/spawn etc., of buiten 50 blokjes afstand). Toch uitloggen resulteert in een /kill. Om iemand hiervoor te reporten heb je een clip nodig om aan te tonen dat je echt in een achtervolging zat. Om te voorkomen dat spelers inloggen om iemand te achtervolgen, dient de aanvaller minimaal 1 minuut ingelogd te zijn, voordat de combatlog geldig is. De aanvaller moet dus minimaal 1 minuut voor de combatlog online zijn, de aanvaller moet maximaal binnen de 50 blokken zijn en de aanvaller heeft een clip nodig.

Artikel 1.2. Het is niet toegestaan om uit te loggen in een border van een ander kingdom, tenzij het kingdom waarin je uitlogt officieel ally is met jouw eigen kingdom of expliciet toestemming heeft gegeven.

Artikel 1.3. Het is niet toegestaan om uit te loggen in een border van Tribudraca, aangegeven met oranje regions in het midden van de map.

Artikel 1.4. In je eigen region ben je in principe veilig, tenzij jij zelf het gevecht start. In combat kan je wel vechten binnen je eigen region en dus ook gekilled worden. Een uitzondering op deze regel geldt van vrijdag 18:00 tot zondag 22:00. In deze tijd ben je alleen veilig in main regions en safe regions, in overige extra regions staat PvP aan. Op het in-game scoreboard wordt aangegeven of de region waar je op dat moment in staat safe of unsafe is.

Artikel 1.5. Het is niet toegestaan om mensen via loopholes zoals TnT kanonnen, stromende lava, etc. te killen in hun eigen border vanuit buiten die border.

Artikel 1.6. Het is niet toegestaan spullen te droppen naar de safe zone als je in combat bent.

> VOORFASE (WARS ALGEMEEN)

Artikel 2.1. Er moet per war een bepaalde hoeveel dagen zitten tussen de aanvraag en de oorlog zelf.
➨ Voorbeeld:
– Battlefield & Take-It-All (2 dagen / 48 uur)
– Siege (5 dagen / 120 uur)

Artikel 2.2. Een war kan alleen worden verplaatst als er minimaal 24 uur van tevoren een duidelijke poging wordt gedaan om de war te verplaatsen naar een andere datum en er een gegronde reden is voor de verplaatsing.

Artikel 2.3. Er moet minimaal 4 dagen tussen oorlogen van hetzelfde kingdom zitten.
➨ Voorbeeld:
– Pietje (Kingdom) valt Jantje (Earldom) aan, de war vindt plaats op 08-02-2023. De volgende oorlog tussen Pietje en Jantje mag pas op 13-02-2023 plaatsvinden, omdat er 4 dagen (09, 10, 11 en 12) tussen moeten zitten.

Artikel 2.4. Zorg ervoor dat je als leider zijnde minimaal 1 uur van tevoren een ticket aanmaakt en daar de strijdende spelers (ook allies) opgeeft.

Artikel 2.5. Het verdedigende team kiest de aanvalstijd. Minimaal 30 min en maximaal 60 min. Deze dient van tevoren door te worden gegeven in het ticket samen met de strijdende spelers.

Artikel 2.6. Om mee te mogen doen aan een oorlog moet je minimaal 3 dagen van tevoren in het kingdom zitten. Dit geldt ook voor allies.

Artikel 2.7. Het is niet toegestaan om binnen 60 minuten voor de oorlog te vechten met de strijdende partijen, tenzij ze dit zelf uitlokken of goed vinden.

Artikel 2.8. Je moet minimaal 24 uur op de server hebben gespeeld om mee te mogen doen aan een oorlog. Voor Tribe en County is dit 12 uur.

Artikel 2.9. Een kingdom mag maximaal 2 oorlogen per 7 dagen als aanvallende partij hebben (dus maximaal 2 oorlogen per week een ander kingdom aanvallen).

Artikel 2.10. Je mag aan maximaal 1 oorlog per dag meedoen als aanvallende partij.

Artikel 2.11. Je mag alleen kingdoms aanvallen die een hoger Government level, gelijk Government level of maximaal 2 Government levels lager zijn dan je eigen kingdom. Als je een kingdom aanvalt dat een lager Government level heeft mag je minder mensen meenemen. Bij een verschil van 1 Government level mag het lagere Government level 10% meer mensen meenemen. Bij een verschil van 2 Government levels mag het lagere Government level 25% meer mensen meenemen. Dit geldt alleen als het lagere Government level de verdediger is.
➨ Voorbeeld:
– Pietje (Kingdom) valt Jantje (Kingdom) aan. Dit is toegestaan, want het Government level van beide kingdoms is gelijk. Beide kingdoms mogen evenveel mensen meenemen.
– Pietje (Barony) valt Jantje (County) aan. Dit is toegestaan, want het Government level van Jantje is 1 lager. Jantje mag 10% meer mensen meenemen (afgerond naar boven).
– Pietje (Barony) valt Jantje (Tribe) aan. Dit is toegestaan, want het Government level van Jantje is 2 lager. Jantje mag 25% meer mensen meenemen (afgerond naar boven).
– Pietje (Empire) valt Jantje (Earldom) aan. Dit is niet toegestaan, want het Government level van Jantje is meer dan 2 lager.
– Pietje (Tribe) valt Jantje (Empire) aan. Dit is toegestaan, want het Government level van Pietje is 2 lager, maar Pietje valt aan. Beide kingdoms mogen evenveel mensen meenemen omdat het Government level de aanvaller is.

Artikel 2.12. Er mogen geen afspraken gemaakt worden in tickets over de oorlog. De enige dingen die wel besproken mogen worden in een ticket zijn:
– de alt van iemand mee laten gaan naar een war;
– spelers met te weinig playtime mee laten gaan naar een war;
– een ally mee laten gaan naar de oorlog wanneer dit normaal gesproken volgens de regels niet zou mogen;
– het verplaatsen van de oorlog naar een andere datum;

> TIJDENS (WARS ALGEMEEN)

Artikel 3.1. Particles en homes zijn niet toegestaan tijdens oorlogen.

Artikel 3.2. Alts zijn niet toegestaan bij wars. Je mag wel in andere kingdoms spelen, maar niet aan andere wars deelnemen. Artikel 2.12 is hier een uitzondering op.

Artikel 3.3. Je mag maximaal 1 paard en 2 honden per persoon tijdens de war gebruiken.

Artikel 3.4. Fly tijdens een oorlog is altijd /kill, ongeacht of het per ongeluk gaat. Je bent verantwoordelijk het zelf uit te schakelen.

Artikel 3.5. Geen vergaand toxic gedrag tijdens of na oorlogen. Geen discussies over de inhoud. Dit kan privé met de staff op Discord, en niet in de chat. Toxic gedrag creëert geen leuke sfeer. Kritiek op oorlogen kunnen we veel mee, maar niet tijdens of na een oorlog, doe dit privé of in een ticket.

> NAFASE (WARS ALGEMEEN)

Artikel 4.1. Als je bent aangevallen krijg je 5 dagen protectie tegen wars. Als je een ander kingdom hebt aangevallen krijg je 1 dag protectie.

Artikel 4.2. Als je toxic bent voor, tijdens of direct na een oorlog krijg je een rode kaart. Je mag dan niet meedoen aan de volgende oorlog van je kingdom. Tevens mag je ook niet meedoen aan de oorlog van een ally totdat je eigen kingdom een oorlog zonder jou heeft gevochten.

> ALLIES (WARS ALGEMEEN)

Artikel 5.1. Alleen allianties die gesloten zijn 24 uur vóór de oorlog mogen meedoen in een oorlog. Artikel 2.12 is hier een uitzondering op.

Artikel 5.2. Het aantal personen dat je als ally mag meenemen naar een oorlog zonder extra features is voor: Tribe 3, County 6, Barony 9, Earldom 12, Dukedom 15, Kingdom 18 en Empire 21.

Artikel 5.3. In een oorlog tussen kingdoms met verschillende Government levels mag alleen het kingdom met het lagere Government level allies meenemen. Als het kingdom met het lagere Government level de aanvaller is mag het kingdom met het hogere Government level ook allies meenemen.
➨ Voorbeeld:
– Pietje (Kingdom) valt Jantje (Dukedom) aan. Alleen het kingdom met het lagere Government level mag allies meenemen.
– Pietje (Kingdom) valt Jantje (Empire) aan. Beide kingdoms mogen allies meenemen omdat het kingdom met het lagere Government level de aanvaller is.

Artikel 5.4. Minimaal de helft van de deelnemers van de war moet uit je eigen kingdom komen. Maximaal de helft mag dus uit allies bestaan.

> REWARDS & STRAFFEN (WARS ALGEMEEN)

Artikel 6.1. Rewards voor oorlogen worden uitgegeven op grond van creativiteit, moeite, setjes, aantal spelers, op tijd doorgeven van spelers in ticket en het aantal kills. De rewards kunnen Battle Keys, War Keys of normale Keys zijn.

Artikel 6.2. Geef je niet op tijd (1 uur van tevoren) de spelers door die meedoen aan de oorlog in een ticket? Dan krijg je aftrek in rewards.

Artikel 6.3. Komen beide partijen met minimaal 5 man én full diamond armor? Dan telt voor beide partijen de war serieus en krijgen beide partijen oorlog rewards (battle keys en war keys).

Artikel 6.4. Komt 1 van de partijen met minimaal 5 man én full diamond armor en komt de andere partij niet opdagen, met iron armor of minder dan 5 man? Dan telt de oorlog voor beide partijen niet serieus, krijgt alleen de partij met 5 man en diamond armor lichte rewards (geen battle keys en war keys) en krijgt de verliezende partij een straf.

Artikel 6.5. Heb jij als kingdom 3 keer klaargestaan met minimaal 5 man én full diamond armor maar telde de oorlog door de andere partij als niet serieus? Dan tellen de 3 onserieuze oorlogen bij elkaar als 1 serieuze oorlog voor de Upgrades. Deze regel gaat niet op als de oorlog is verklaard op een overduidelijk inactief kingdom.

Artikel 6.6. Ben je toxic tijdens of na de oorlog? Dan krijg je aftrek in rewards en een rode kaart.

Artikel 6.7. Wanneer een kingdom niet, of niet serieus op komt dagen bij een war verliest dit kingdom Points. Het aantal Points dat wordt afgenomen hangt af van het Government level. Als een war niet door is gegaan ondanks dat het kingdom op grond van artikel 2.2 minimaal 24 uur van tevoren een duidelijke poging tot verplaatsing heeft gedaan en een gegronde reden heeft om de war te verplaatsen zullen er geen Points worden afgenomen.
➨ Aantal afgenomen Points per Government level:
– Tribe (10)
– County (20)
– Barony (35)
– Earldom (50)
– Dukedom (65)
– Kingdom (80)
– Empire (100)

> BATTLEFIELD

Artikel 7.1. Je mag alleen oorlogsspullen (eten, armor, zwaard, boog, crossbow, arrows, shield, axe, totem, water, lava, potions, shulkers, xp-bottles) meenemen. Geen blokken, andere tools, entities etc.

Artikel 7.2. De aanvaller mag niet meer mensen meenemen dan de verdediger.
➨ Voorbeeld:
– Pietje valt Jantje aan. Jantje neemt 5 mensen mee, dan mag Pietje ook maximaal 5 mensen meenemen.

Artikel 7.3. In bepaalde gevallen geldt een uitzondering voor artikel 7.2.
➨ Voorbeeld:
– Als je een Tribe of County aanvalt mag je als aanvaller altijd 2 mensen meenemen, ongeacht met hoeveel de verdediging komt.
– Als je een Barony aanvaltmag je als aanvaller altijd 3 mensen meenemen, ongeacht met hoeveel de verdediging komt.
– Als je een Earldom aanvalt mag je als aanvaller altijd 4 mensen meenemen, ongeacht met hoeveel de verdediging komt.

– Als je een Dukedom aanvalt mag je als aanvaller altijd 5 mensen meenemen, ongeacht met hoeveel de verdediging komt.
– Als je een Kingdom aanvalt mag je als aanvaller altijd 7 mensen meenemen, ongeacht met hoeveel de verdediging komt.

– Als je een Empire aanvalt mag je als aanvaller altijd 9 mensen meenemen, ongeacht met hoeveel de verdediging komt.

Artikel 7.4. Je mag niet onder de muur proberen door te breken of skybases maken.

Artikel 7.5. Je mag niet onder de grond de oorlog uitzitten, of je verstoppen in bomen en door spelers gemaakte bouwwerken.

Artikel 7.6 Het is niet toegestaan om tijdens een oorlog het terrein onder water te zetten. Water mag dus alleen gebruikt worden om jezelf te blussen of om tijdelijk iemands movement te verminderen.

> SIEGE

Artikel 8.1. Het verdedigende team kiest de plek van de oorlog. Ze mogen dus een plek in één van hun eigen provincies uitkiezen.

Artikel 8.2. De staff moet de verdedigingsplek goedkeuren van tevoren. Om een fort zeker goedgekeurd te laten worden vraag je dit minimaal 1 dag van tevoren aan in een ticket. Admin+ zal het fort dan checken. Zorg ervoor dat je een fort hebt dat niet toxic is en geen grenzen opzoekt. Het moet wel kingdom blijven en geen faction oorlog.

Artikel 8.3. Traps zijn toegestaan, deze moeten wel van tevoren gekeurd worden door de staff.

Artikel 8.4. Er moet altijd een gat van ongeveer 3×3 aanwezig zijn zodat de aanvallers bij de verdedigers kunnen komen. Het is toegestaan meerdere ingangen te maken, maar het moet duidelijk zijn voor de aanvaller welke ingang 3×3 groot is en naar de verdedigers leidt.

Artikel 8.5. De aanvallende partij mag ongehinderd naar de verdedigende partij reizen.

Artikel 8.6. Beacons mogen maximaal strength 1 hebben en beschikbaar zijn voor beide partijen.

Artikel 8.7. Je mag geen slabs of andere blokken gebruiken in forten om het plaatsen van scaffolding te voorkomen.

Artikel 8.8. Het is toegestaan om over muren heen te bouwen met scaffolding. Verder mag er water worden gebruikt om jezelf te blussen en lava om anderen te killen. Cobblestone mag gebruikt worden om muurtjes te bouwen ter bescherming tegen pijlen maar niet om over muren heen te gaan. Water en lava mag je alleen gebruiken om jezelf te blussen en anderen in lava te zetten, niet om over muren heen te komen.

Artikel 8.9. Bij een gelijkspel wint de verdediger de oorlog.

Artikel 8.10. Je mag als aanvallende partij maximaal 50% meer mensen meenemen dan de verdedigende partij. (afgerond naar boven vanaf halve aantallen). dus 7 verdedigers betekent maximaal 10,5 aanvallers = 11 aanvallers)
➨ Voorbeeld:
– Pietje valt Jantje aan. Jantje neemt 6 mensen mee, dan mag Pietje 9 mensen meenemen.
– Pietje valt Jantje aan. Jantje neemt 7 mensen mee, dan mag Pietje 11 mensen (want 10,5 wordt afgerond naar 11) meenemen.

Artikel 8.11. In bepaalde gevallen geldt een uitzondering voor artikel 8.10.
➨ Voorbeeld:
– Als je een Tribe of County aanvalt mag je als aanvaller altijd 3 mensen meenemen, ongeacht met hoeveel de verdediging komt.
– Als je een Barony aanvaltmag je als aanvaller altijd 5 mensen meenemen, ongeacht met hoeveel de verdediging komt.
– Als je een Earldom aanvalt mag je als aanvaller altijd 7 mensen meenemen, ongeacht met hoeveel de verdediging komt.

– Als je een Dukedom aanvalt mag je als aanvaller altijd 9 mensen meenemen, ongeacht met hoeveel de verdediging komt.
– Als je een Kingdom aanvalt mag je als aanvaller altijd 12 mensen meenemen, ongeacht met hoeveel de verdediging komt.

– Als je een Empire aanvalt mag je als aanvaller altijd 15 mensen meenemen, ongeacht met hoeveel de verdediging komt.

> TAKE-IT-ALL

Artikel 9.1. Zelfde regels als voor Battlefield.

Artikel 9.2. Het verdedigende kingdom moet minimaal 24 uur van tevoren in een ticket toestemming geven voor de war.

Artikel 9.3. Beide partijen leggen van tevoren dezelfde items in en spreken deze items minimaal 24 uur van tevoren af in een ticket.

Artikel 9.4. De winnaar krijgt alle ingelegde items.

> EQUAL ADVANTAGE

Artikel 10.1. Zelfde regels als voor Battlefield.

Artikel 10.2. Het verdedigende kingdom moet minimaal 24 uur van tevoren in een ticket toestemming geven voor de war.

Artikel 10.3. Beide partijen mogen exact evenveel mensen meenemen naar de war.

Artikel 10.4. Beide partijen moeten minimaal 24 uur van tevoren in een ticket afspreken hoeveel en welke mensen en loot zij meenemen naar de war.

> LAST MAN STANDING

Artikel 11.1. Zelfde regels als voor Battlefield.

Artikel 11.2. Het verdedigende kingdom moet minimaal 24 uur van tevoren in een ticket toestemming geven voor de war.

Artikel 11.3. De war eindigt als alle spelers van een van beide partijen zijn gekilled. Deze war is dus niet tijdsgebonden.

 

> Questwereld siege war

Artikel 12.1. De oorlog duurt maximaal 1 uur.

Artikel 12.2. De aanvaller mag met minimaal 15 man komen, ook al heeft de verdediger minder dan 15 man.

Artikel 12.3.  De nexus heeft 250 hitpoints

Artikel 12.4. Minimaal 25% van de verdedigers moeten dood zijn.

Artikel 12.5. Verdedigers mogen met zo veel mensen komen als zij zelf willen.

Sectie 5. Shop.

> FLY

Artikel 1. Fly mag je alleen binnen de border van je eigen kingdom gebruiken en ook alleen maar voor bouw-doeleinden, dus niet voor PvP doeleinden. Als je je hier niet aan houdt kan je fly afgepakt worden. Je mag dus ook geen fly gebruiken om naar fights te vliegen en niet op je grens of onveilige regions vliegen als er iemand dichtbij is.

> HOMES

Artikel 2. Homes mag je alleen binnen de borders van je eigen kingdom en van allies gebruiken voor PvP-doeleinden. Voor algemene doeleinden zoals minen of exploren mogen ze overal in de wildernis gebruikt worden.

Artikel 3. Je mag geen homes in de Nether hebben.

> NICK

Artikel 4. Zorg er voor dat je een normale nickname kiest. Hiervoor zijn ook alle andere regels van toepassing. Bijvoorbeeld dat je niet mag schelden of mag beledigen met behulp van je nickname. Mocht je nickname dusdanig niet met de regels overeenkomen, zal je permissie tot je nickname tijdelijk worden afgenomen.

Sectie 6. The Nether.

> LOCATIE

Artikel 1. Het is niet toegestaan om op het dak van de Nether te gaan.

> FARMS

Artikel 2. Je mag geen pigman/ghast farms maken.

Sectie 7. Farms & Redstone.

> REDSTONE

Artikel 1. Redstone machines mogen niet automatisch zijn. Dus geen redstone-loops. Ook 0 tick farms & auto-sorters zijn niet toegestaan. Redstone machines mogen alleen semi-automatisch zijn (dus met knopje). Maak een ticket aan wanneer je twijfelt over een bepaalde redstone machine.

Artikel 2. Observers zijn alleen toegestaan als ze aangezet kunnen worden met een knop (bijvoorbeeld fly-machine om kelp weg te halen). Zonder knop zijn ze automatisch en dus niet toegestaan.

> FARMS

Artikel 3. Geen AFK-farms in welke vorm dan ook.
➨ Voorbeelden:
– AFK-fishen
– Waterloop waardoor je blijft bewegen

Artikel 4. Geen mega-farms maken voor resources. Voor bepaalde resources gelden specifieke maxima. Bij het overtreden van deze maxima wordt de farm weggehaald en krijgt je kingdom een straf.
➨ Maxima van farms:
– Cactus (500)
– Lava dripstone (25)
– Kelp (250)
Bovenstaande maxima kunnen worden geupgrade naar 750 cacti, 50 lava en 400 kelp door Features in de Technology Tree aan te schaffen.

Artikel 5. Bij overtreding van deze regels wordt de farm weggehaald en verlies je dus alle spullen en tijd.

> OVERIG

Artikel 6. Beperk het gebruik van item frames. Je mag er een aantal gebruiken in je kingdom, maar niet bijvoorbeeld op elke chest. Item frames worden gezien als entities en kunnen veel lagg opleveren. Bij overmatig gebruik worden ze verwijderd door Admin+.

Sectie 8. Discord.

> GEDRAG

Artikel 1. Alle regels (met name de gedragsregels uit Sectie 1) gelden ook op Discord.

> ADD-ONS

Artikel 2. Alleen vanilla Discord is toegestaan, dus geen Discord clients of add-ons zoals BetterDiscord. Uitzonderingen kun je in tickets aanvragen.

> KANALEN

Artikel 3. Gebruik kanalen alleen waar die voor bedoeld zijn. Ga bijvoorbeeld geen onnodige conversaties aan in #vragen-voor-staff of andere kanalen waarbij de focus niet ligt op conversaties. Een overtreding hier van kan een time-out van een dag opleveren. 

> MINI-MODDING

Artikel 4. Mini-modding betekent dat je je als speler je gedraagt als staff lid. Hulp is altijd welkom, alleen laat dit aan de staff leden over. Zo voorkom je dat spelers foutieve informatie krijgen.